Περιβαλλοντική & Ψηφιακή


Πρωτοβουλία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε Συνεργασία

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΑΣ

GOLD

SILVER

BRONZE

Dimos Digital

Ο Ψηφιακός “Dimos Digital” αποτελεί μία Περιβαλλοντική και Ψηφιακή Πρωτοβουλία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο ιστότοπός μας είναι μια ενιαία υπηρεσία για τα πιο πρόσφατα νέα, πληροφορίες και αναλύσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία, την έρευνα για τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ευρύ κοινό.

Τελευταία Νέα

Υπηρεσίες

Ενημερωτικές

Συμβουλευτικές

Επικοινωνιακές

Προτυποποίηση Έργων

Δικτύωση/Συνεργασία

Επιστημονική Υποστήριξη

Πράσινη Ανάπτυξη

"Το περιβάλλον στην Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Την επόμενη δεκαετία, έχουμε ένα μικρό περιθώριο ευκαιρίας για να κλιμακώσουμε τα μέτρα προστασίας της φύσης, να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και να μειώσουμε δραστικά την κατανάλωση φυσικών πόρων".
- Hans Bruyninckx
Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΟΠ

Νέες καθαρές μορφές ενέργειας ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας είναι βασικά συστατικά της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αποτυπώνεται και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το Dimos Digital θα προωθήσει καινοτόμες βιώσιμες τεχνολογίες στην κατεύθυνση της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του παραγωγικού μοντέλου συνολικά, θα αποφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και τον ιδιωτικό τομέα.

Το Dimos Digital θα ενημερώνει τις νέες δυνατότητες της Ψηφιακής Διακυβέρνησης & του Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού.

80

Μέλη

55

Δήμοι

5

Περιφέρειες

13

Ευρωπαϊκά Έργα

9

Οργανισμοί

Σε Συνεργασία